Sinilevä herätti todellisuuteen

Viimeistään tämä kesä on avannut kaikkien meidän suomalaisten silmät sinilevälle. Suomen ympäristökeskuksen havaintojen perusteella ensimmäistä kertaa historiassa lähes koko Suomenlahti on sinileväkukinnan peitossa! Mutta myös me sisävesien äärellä asuvat olemme huomanneet saman ongelman: fosforiravinnepäästöt ovat tehneet sinilevästä meille lähes jokapäiväisen hellepäivien riesan.

Valitettava asia on, että Suomi on asukasta kohti laskettuna yksi maapallon merkittävimmistä typpi- ja fosforivirran tuottajista. Vesiä Suomessa rehevöittäviin typpi- ja fosforivirtoihin vaikuttavat etenkin ruoan tuotanto ja kulutus. Myös metsäteollisuuden osuus on myös merkittävä. Esimerkiksi karua järveämme Puruvettä vaivaavat sitä vuosikymmeniä kuormittaneet metsäojitukset ja maatalous. Siis hajakuormitus, jota pahennamme me ranta-asukkaat.

Siksi jokaisen meistä tulee kantaa vastuu järven kunnon parantamisesta. Keinoja riittää: kosteikkoja ja suojakaistoja rannoille, hoitokalastusta, pohjapatoja ja vanhan ojituksen purkamista. Pro Puruveden sekä Freshabit-hankkeen väki tekevät upeaa työtä, mutta tehtävää ja huolenpitoa riittää meille kaikille.

Meidän asukkaiden ja kesävieraiden vastuulla on pistää ja pitää jätevedet kurissa, jättää pesuaineet shampoista mäntysuopaan käytettäväksi vain kuivalla maalla ja niittää voimien mukaan omaa rantaheinikkoa. Nyt katse peiliin: eihän enää kukaan pese hiuksia järvessä matoista puhumattakaan, eihän?

Nuhraantuneet ja heinittyneet rannat ja lahdet ruokkivat rehevöitymistä, ja ilman meidän ihmisten toimia emme saa järven kuntoa paremmaksi tai edes pysäytettyä sen kunnon heikentymistä. Siksi ruokojen niitto kannattaa aloittaa omasta rannasta. Jokainen voi vaikuttaa rehevöittävien päästöjen vähentämiseen esimerkiksi kannanotoilla ja lehtikirjoituksilla. Omassa elinpiirissään voi ravinnepäästöjään vähentää esimerkiksi kompostoimalla, vaihtamalla moottoriveneen soutuveneeseen, pesemällä matot viemäröidyissä matonpesupaikoissa, pesemällä hiukset saunassa tai edes pihamaalla, laskemalla jätevetensä pilsitankkeihin ja tuomalla jätteensä kotiin kierrätykseen. Keinoja riittää meille jokaiselle, ja nyt myös meistä jokaista tarvitaan järviemme kunnostustalkoisiin.