Vastine: Työttömien palvelut on turvattava

Tuula Kuusisto (Pieksämäen Lehti 5.2.) tulkitsi virheellisesti kirjoitustani sosiaaliturvasta sanomalla, että “sosiaaliturvaa pienennettäisiin niin, että työttömät laitettaisiin sellaiseen ahdinkoon, että "pakotettaisiin" työhön kuin työhön”. Tämä ei totisesti ollut kirjoitukseni tarkoitus. Sen sijaan tavoittelen sitä, että työttömille tarjotaan heille kohdennettuja, aitoja ja oikeita palveluita.

Tällä kaudella työttömät on pistetty ahdinkoon. Työttömyysturvan kestoa ja tasoa on leikattu. Sen jälkeen hallitus päätti aktiivimallista, joka on leikannut työttömyysturvaa peräti 90 prosentilta työttömistä. Tähän on tultava muutos.

Lannistavien aktiivimallien sijaan haluamme tarjota ihmisille palveluja, joiden avulla he voivat päivittää osaamistaan ja näin edistää työllistymistään. Te-toimiston ensisijainen tehtävä on tukea ihmistä hänen työnhaussaan: kartoittaa työnhakijan yksilöllinen tilanne, tunnistaa hänen palvelutarpeensa ja ohjata ihminen hänelle soveltuvien palvelujen piiriin.

Kasvokkaisia kohtaamisia te-toimistoissa on lisättävä, ja työttömien kyykyttäminen näennäisten suoritteiden saamiseksi lopetettava. Palvelujen on oltava ennen kaikkea henkilökohtaisia ja kannustavia. Miljoona suomalaista tarvitsee uudelleenkoulutusta. Toisella miljoonalla suomalaisella on puutteelliset it-taidot. Myös työmarkkinoilla olevien palkansaajien mahdollisuuksia kouluttautua tulisi parantaa joustavoittamalla aikuiskoulutustuen käyttöä. Työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti, joten osaamisen päivittämisen on oltava joustavaa ja mutkatonta.

Kyykyttämisestä kannustukseen, passiivisuudesta osallistumiseen ja näennäistoimista ihmisen kohtaamiseen. Siinä kiteytykseni ajamamme työllisyyspolitiikan suunnasta.