Sotessa ei pidä rikkoa sitä mikä toimii

Keskusta ja kokoomus kehuivat kilvan yhteistä sote-malliaan neljä vuotta. Siksi hämmästys oli suuri, kun hallituksen hajottua molemmilla puolueilla oli pöydällä uusi malli!

Nyt kovapäisimpienkin pitää ymmärtää, ettei tulevaisuuden ratkaisuja voi tehdä kertarytinällä vaan vaiheittain, kuten meillä on on toteutettu muutkin suuret hankkeet, kuten peruskoulu- ja kansanterveyslaki. Siksi en uskoisi ketään ehdokasta, joka rummuttaa omaa malliaan terveydenhuollon pelastajana.

Ei ole järkeä rikkoa sellaista, mikä jo toimii, vaan parantaa sitä, mikä ei toimi. Suurin haaste on se, että nyt eläkeläiset, työttömät, pienten lasten kanssa kotona sekä muut työelämän ulkopuolella olevat eivät pääse ajoissa lääkäriin. Heidät on saatava työterveyshuollon kaltaisen järjestelmän piiriin. Se maksaa asiantuntijoiden arvioiden mukaan joitakin satoja miljoonia.

Säästöjä vastaavasti saadaan siitä, kun sosiaali- ja terveyspuolen palveluja ja toisaalta terveydenhoitoa aina perustasolta erikoissairaanhoitoon asti saadaan yhtenäiseksi poluksi. Meillä on otettu käyttöön hyviä käytäntöjä ennaltaehkäisyssä ja palvelujen poluttamisessa niin Eksotessa, Siunsotessa kuin Sosterissa ja Essotessakin. Niitä pitää vahvistaa.

Lisäksi rahakanavia pitää yhtenäistää. Miettikää lonkkaleikkauksia odottavaa asiakasta, jolle sairaala ilmoittaa leikkauksen olevan puolen vuoden päästä. Kela maksaa sairauspäivärahat ja asiakas viruu kotona. Jos rahat saadaan kulkemaan yhtä kanavaa pitkin, ei yhdenkään sairaalan kannata odotuttaa leikkausta 6 kuukautta, vaan asiakas pääsee hoitoon ja takaisin työkuntoon nopeasti. Yhteiskunnan säästöt ovat vähintään satoja miljoonia noin 5 miljardin potista, joka nyt kuluu sairauspäivärahoihin.

Kolmas miljardien säästömahdollisuus on ikääntyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä. Ruotsissa ja Suomessa eliniänodote on jotakuinkin sama, mutta Suomessa miehet ovat rajoitetusti toimintakykyisiä parikymmentä ja naiset peräti lähes 30 vuotta, kun Ruotsissa samaan aikaan vain reilut 10 vuotta. Siksi me tarvitsemme senioreille maksuttomia tai hyvin halpoja joukkoliikennelippuja ja pääsyä kunnallisiin liikuntapaikkoihin sekä liikkumaan kannustavaa kaavoitusta ja terveelliseen ruokailuun kannustavaa verotusta (vai mitä).

Myös kokoomuksen ja keskustan läpirunnomaa keskitysasetusta, joka nyt määrää keskittämään toimintaa vain isoille paikkakunnille, pitää välttämättä uudistaa. Ei ole mitään järkeä rikkoa hyviä hoitopolkuja Kaakkois-Suomessakaan vain sen takia, että yksien seinien sisällä ei tehdä riittävästi toimenpiteitä, kun samat lääkärit tekevät toimenpiteitä muissakin toimipisteissä.