VANHEMPAINVAPAAT UUDISTETTAVA TASA-ARVOISIKSI JA JOUSTAVIKSI - VIHREIDEN MALLI RATKAISEE ONGELMAT LISÄÄMÄTTÄ KUSTANNUKSIA

Vihreiden tänään julkistama perhepolitiikkamalli lisää tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perhevapaisiin lisätään joustoa ja valinnanvapautta. Lisäksi siirrytään kohti maksutonta varhaiskasvatusta ja parannetaan vanhempien asemaa työelämässä.

- Naisten asema työelämässä ei vahvistu eikä isien tasavertainen vanhemmuus toteudu ilman perhevapaiden uudistamista. Laadukas varhaiskasvatus on panostus lasten yhdenvertaisuuteen. Työmarkkinoiden tasa-arvon lisäämiseksi voidaan tehdä paljon. Ratkaisut ovat olemassa, sanoo kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Heli Järvinen.

Vihreät esittää perhevapaamallia, joka ei lisää kustannuksia nykyiseen järjestelmään verrattuna. Ansiosidonnaisista vanhempainvapaista isälle korvamerkitään 5 kuukautta, äidille 5 kuukautta ja lisäksi 5 kuukautta vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla.

- Hallituksella ei ole enää mitään perusteita viivyttää uudistusta. Vihreiden perhevapaamalli parantaa isien asemaa perheessä ja äitien asemaa työelämässä. Tämä on askel kohti 6+6+6-mallia, mutta se ei lisää kustannuksia nykyjärjestelmään verrattuna. On hyvä, että perhevapaamalli kannustaa molempia vanhempia olemaan sekä lapsilleen läsnä että työelämässä mukana, sanoo kansanedustaja Emma Kari.

- Haluamme lisätä perheiden valinnanvapautta ja perhevapaiden joustavuutta. Vanhempain- ja hoitorahaa voi nostaa pienemmissä erissä ja pidentää siten niiden kestoa. Vapaita voi hyödyntää myös lyhyinä pätkinä tai osapäiväisesti. Perheissä, joissa isä ei käytä osuuttaan vapaista, äidin ansiosidonnainen perhevapaa silti hieman pidentyy nykyisestä. Ansiosidonnainen perhevapaa siis paranee kaikilla, Kari toteaa.

Vihreiden malli ottaa huomioon perheiden moninaisuuden korjaamalla puutteita yhden vanhemman perheiden sekä sateenkaari- ja adoptioperheiden osalta. Nykyinen kotihoidontuki korvataan 843 euron kuukausittaisella hoitorahalla. Puolittain nostettuna hoitoraha riittäisi yhdelle vuodelle ja olisi tasoltaan sama kuin kotihoidontuki nyt.

- Perhevapaiden joustavuuden lisääminen helpottaa töihinpaluuta sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, kun osa-aikatyön ja lyhyiden työpätkien tekeminen helpottuu. Se auttaa pitämään yllä ammattitaitoa ja työelämävalmiuksia. Nykyisin osa-aikainen työskentely on pienen lapsen vanhemmalle vain harvoin taloudellisesti kannattavaa, Heli Järvinen sanoo.

- Vihreät muuttaisi myös vanhemmuuden kustannusten korvaamista niin, että raskaudesta johtuvat sairauspoissaolot korvataan työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvina kustannuksina. Samoin korvattaisiin sairaan lapsen hoidosta aiheutuvia sairauslomapalkan kuluja, Järvinen sanoo.


Kohti maksutonta varhaiskasvatusta

Vihreät torjuu hallituksen tekemät heikennykset päivähoitoon. Kaikkien lasten oikeus päivähoitoon halutaan palauttaa ja ryhmäkoot pitää entisenlaisina. Vihreiden mallissa kaikille lapsille tarjottaisiin neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä. Sen yli menevältä osalta päivähoito olisi edelleen maksullista ja veloitus tuntiperustaista.

- Laadukas varhaiskasvatus parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Suomessa osallistuminen varhaiskasvatukseen on heikointa Euroopassa, ja hallituksen leikkaukset huonontavat tilannetta entisestään, Emma Kari sanoo.

- Oppimistulosten heikentyminen ja lasten eriarvoistuminen vaativat toimia. Siirtyminen varhaiskasvatuksen osittaiseen maksuttomuuteen madaltaa kynnystä tuoda lapsi varhaiskasvatukseen. Vihreiden aloitteesta portaittaista siirtymistä maksuttomuuteen selvitetään nyt Helsingissä, lisää Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana toimiva Kari.

Joustoa ja valinnanvapautta perheille - Vihreä perhepolitiikkapaketti kokonaisuudessaan: https://www.vihreat.fi/sites/default/files/perhepaketti_valmis.pdf
Esitys Vihreiden mallista: 
http://www.slideshare.net/vihreat/joustoa-ja-valinnanvapautta-perheille-vihre-perhepolitiikka

Kuvia toimitusten käyttöön: https://tiedostot.vihreat.fi/data/public/b1cf66Lisätietoja

Heli Järvinen
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, 
eduskunnan tasa-arvo- ja työelämävaliokunnan varapuheenjohtaja,
050 512 1736

Emma Kari
Kansanedustaja, Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja,
044 300 6801

Järvinen haluaa ratkaisuja Sulkavan postinjakelun ongelmiin

Sulkavalla ja monen muun samankokoisen kunnan alueella postinjakelussa on ilmennyt vakavia puutteita. Kuntalaisilta on tullut jatkuvasti palautetta siitä, että postia on jaettu vain kolmena päivänä viikossa tai iltajakeluna vasta klo 19:00 jälkeen.

Kansanedustaja Heli Järvinen perää kirjallisella kysymyksellä ministeriltä vastausta siihen, kuntien yhdenvertainen kohtelu taataan ja miten postinjakelu näissä kunnissa turvataan viisipäiväisenä.

Postilain mukaan yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on keräiltävä ja jaettava vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Velvollisuudesta voidaan poiketa tilapäisesti vain, jos postin keräily tai jakaminen estyy syystä, joka johtuu postin saajasta, lain säännöksestä, liikenteen keskeytyksestä tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä ja jota postin jakelussa ei ole voitu ottaa huomioon.

Viisipäiväisestä jakelusta voidaan poiketa vain, kun kyseessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous, joka ei sijaitse ympärivuotisesti liikennöitävän tien varrella.

Sulkavan kunnassa olosuhteet eivät ole verrattavissa postilain tarkoittamiin vaikeakulkuisiin saaristo- tai erämaa-alueisiin. Myös Sulkavan kunta edellyttää, että postinjakeluun kiinnitetään enenevästi huomiota Sulkavan kunnan alueella, jotta lain vaatimukset ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaate toteutuvat.

Ministeri ei lupaa tasapuolista postinjakelun turvaamista

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ei lupaa turvata tasapuolista postinjakelua.

Posti on heikentänyt satojen tuhansien suomalaisten jakelua eri puolilla maata niin, että se lupaa toimittaa sanomalehdet, aikakausilehdet ja kirjeet asiakkailleen arkisin vasta kello 18:aan mennessä. Aikaisemmin suuri osa jakeluista tapahtui aamupäivän aikana. Muutoksesta tiedottaminen asiakkaille on ollut puutteellista.

-On epäreilua, että asukkaita eri puolilla Suomea kohdellaan eri tavoin. Valtionyhtiöllä, jos millä, pitäisi olla samat pelisäännöt koko maassa, Järvinen (Vihr.) perustelee. Hän on huolissaan kehityksestä myös sanomalehtien näkökulmasta.

-Suomessa ilmestyy noin 200 sanomalehteä. Pelkästään sanomalehtien Postin perusjakelu koskettaa yli 600 000 suomalaista, kansanedustaja Heli Järvinen sanoo.

Hallitus katsoo postin jakelun kellonajan määräämisen kuuluvan yritysten elinkeinovapauden piiriin eikä aio puuttua asiaan. 

Järvisen mielestä etenkin riittävästä jakelupäivien määrästä täytyy pitää huolta. EU:n postidirektiivin mukaan yleispalvelutuotteet tulee jakaa viitenä päivänä viikossa. EU-parlamentin mietinnössä kehotetaan komissiota vahvistamaan se, ettei alhainen väestöntiheyskään muodosta perustetta postin jakelukertojen harventamiselle.

Järvinen kysyi Postin tasapuolisesta turvaamisesta kirjallisessa kysymyksessään.

Sivu 7 / 10